skenitde

Vytlačiť

BIOMASA má už 20 rokov

biomasa uvadzaZdruženie BIOMASA už 20 rokov pôsobí na slovenskom trhu, kde sa je podarilo vytvoriť trh s drevnými peletami a zároveň buduje povedomie o využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Dnes vidíme, že šetrné využívanie energie z biomasy alebo slnka je dôležitou súčasťou klimatických balíčkov po celej Európe. Ako to vidíme my? Pozrite si náš nový krátky film o biomase. POZRIEŤ FILM

Slovensko však potrebuje legislatívu, ktorá podporí využitie obnoviteľných zdrojov a zníži závislosť našej krajiny na fosílnych palivách. V tejto oblasti totiž v nasledujúcich rokoch dôjde k výrazným zmenám a financovanie fosílnych palív bude postupne ukončené. To znamená žiadne uhlie, zemný plyn, ani príslušná infraštruktúra ...

Vytlačiť

Kde je Slovensko?

Stupavsky - snemovna page-0001Dřevo - strategická surovina českého průmyslu - s týmto príspevkom vystúpil 14.11.2019 pán Stupavský, predseda Klastru Česká peleta v Poslaneckej snemovni Parlamentu Českej republiky. Za účasti ministrov a poslancov z hospodárskych, lesných a podnikateľských výborov hájil dôležitosť drevných biopalív a spaľovacích zdrojov na biomasu pre české domácnosti. Česká republika, rovnako ako Slovensko a ostatné Európske štáty, sa podpisom Parížskej dohody zaviazali vynaložiť úsilie na obmedzenie zvýšenia teploty na 1,5 °C v porovnaní s hodnotami predindustriálneho obdobia, čo by významne znížilo riziká a dôsledky zmeny klímy. Inej cesty niet. 

Vytlačiť

Novinky zo sveta Českej pelety

Ceska peleta 210x280 nahled page-0001Združenie BIOMASA je členom Klastra Česká peleta od jej vzniku v roku 2010. V Českej republike táto organizácia plní dôležitú úlohu pre podporu a propagáciu zvýšeného využívania biomasy na vykurovanie, najmä teda drevných peliet. Členmi sú však i organizácie zo Slovenska, nakoľko u nás chýba akékoľvek zastrešenie a podpora v tomto sektore. Klaster je inovatívny tiež v tom, že podporuje vzájomnú spoluprácu dvoch sektorov, ktoré sú na sebe surovinovo a majetkovo nezávislé, avšak ekonomicky vzájomne prepojené. Jedná sa o sektor produkcie peliet a brikiet na jednej strane a sektor výroby, distribúcie a montáže kotlov na strane druhej. Jeho činnosť sa teda sústreďuje na rozvoj domáceho trhu s ekopalivami - predovšetkým peletami a briketami - vrátane podpory predaja kotlov, zjednocovania noriem, certifikáciou a súvisiacich služieb. Česká republika nám v tejto oblasti ukazuje smer, veď v produkcii peliet sú sebestační a až 96% českých peliet má certifikáciu ENplusA1. 

Na stránke Českej pelety nájdete množstvo užitočných informácií o drevných peletách a vykurovaní. Pozrieť si môžete už i zaujímavé videá a rozhovory o ekologickom vykurovaní a inšpiratívne články o komfortnom vykurovaní populárnom i medzi českými osobnosťami a verejnosťou.

Vytlačiť

Jesenné ekoprogramy pre žiakov základných škôl

15 ekoprogramy jesen 2019Združenie BIOMASA v mesiacoch september a október 2019 spoločne s OZ Ekoenergia organizovala pre deti materských a základných škôl tretí ročník Detských vzdelávacích EKO programov pod názvom OBJAVUJ Bioklimatický Park. Počas týchto dvoch mesiacov sa programov zúčastnilo až 252 detí a 20 pedagógov. Táto aktivita je jednou z plánovaných AFTER LIFE aktivít ukončeného projektu SMAPUDE_LIFE.

Cieľom je zdôrazniť aký dôležitý je kontakt s prírodou pre zdravý rozvoj detí a pre ich výchovu. Deti sa presvedčia, že príroda nerobí nič zbytočne a nám sa zdá, že má čarovnú paličku lebo počas programu aktívne spolupracujú, zapájajú sa, skúmajú a dávajú zvedavé otázky.

Vytlačiť

Využívajme domáce zdroje energie

reportaz regina 2019 01Zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe tepla aj elektriny je jednou zo stratégií Európskej únie, ako bojovať proti zmenám klímy a napomáha znižovať emisie skleníkových plynov. K stratégii sa zaviazala aj Slovenská Republika. Združenie BIOMASA zdôrazňuje, že obnoviteľné a environmentálne čisté zdroje energie sú domáce zdroje energie, ktoré napomáhajú zvyšovaniu bezpečnosti dodávky energie a jej diverzifikácii. Táto téma zaujala i reportérov RTVS a navštívili nás v Kysuckom Lieskovci, kde mali možnosť nazrieť do problematiky spracovania drevného odpadu a jeho premeny na komfortné, ekologické a domáce palivo. Tejto téme sa venuje reportáž odvysielaná 3.10.2019 v magazíne Regina na Dvojke. Zaujímavú reportáž si môžete pozrieť v odkaze od 4:40 min.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/199903

TOPlist